Mocoan Group Pacul Guwang

  • Artist:  ALJIN - SAPI'I - ONAH

  • Description:   Kesenian Mocoan Pacul Guwang Banyuwangi Using Blambangan